top of page

Brief aan gemeente over verhoging grondprijs

Gemeente Rotterdam

T.a.v.: de Commissie BWB

Plaats: Rotterdam

Datum: 12 december 2023

Betreft: verhoging sociale grondprijs

Aan: Leden van de commissie Bouwen, Wonen en


Beste raadsleden,

Op 13 december a.s. is er een raadscommissie over het voornemen de grondprijzen voor sociale huurwoningen met 150% te verhogen. Werd in 2021 nog een verhoging van 98% voorgesteld, inmiddels van een verhoging van 150%.

De vier grootste Rotterdamse woningcorporaties hebben in hun brief van 4 december hun zorgen geuit dat dit ten koste gaat van de bouwproductie van sociale huurwoningen. Namens het grootste deel van de huurders van de Rotterdamse corporaties spreekt ook het GOHR zich uit tegen de voorgenomen verhoging van de sociale grondprijs.

Woonakkoord

In het voorstel wordt de sociale grondprijs verhoogd, ten gunste van de grondprijzen van middenhuurwoningen.

Kortom: sociale huurders moeten wederom opdraaien voor het goedkoper maken van middenhuurwoningen. Met deze maatregel schendt de gemeente onmiddellijk twee van de 10 uitgangspunten van haar woonakkoord: de gemeente zorgt voor meer en betaalbaardere woningen door de woningvoorraad te vergroten en doet er alles aan om dakloosheid te voorkomen en op te lossen.


Principieel onredelijk

10 jaar lang (van 2013 tot 2022) zijn corporaties door de verhuurderheffing uitgeknepen door de Rijksoverheid. Dit ging ten koste van hun huurders: als bonus werden hun huurprijzen extra verhoogd en versoberden de corporaties de dienstverlening, het onderhoud en de verduurzaming. Daarnaast leidde dit – mede onder druk van het adagium

van de gemeente Rotterdam: ‘minder, minder, minder’ – tot de sloop, liberalisatie en verkoop van veel goedkope woningen. Dankzij de fors hogere bouwkosten, rente en binnenstedelijk bouwen is de bouw van betaalbare woningen sowieso een probleem.

Het verhogen van de sociale grondprijs ten gunste van duurdere woningen gaat wederom ten koste van diezelfde groep corporatiehuurders.


Onze oproep

Door bewust beleid zijn de groepen en aantallen woningzoekenden sterk gegroeid: daklozen, urgenten, starters én doorstromers. De concurrentiestrijd om het afnemende aantal sociale huurwoningen verhardt en zet de mensen met de kleinste beurs buiten spel.

Wij roepen u daarom op om – de afspraken met corporaties en provincie, Wenen, het eigen woonakkoord en de wooncrisis indachtig - de bouw van goede sociale woningen voorop te zetten en het voornemen de grondprijs te verhogen in te trekken.


Met vriendelijke groet,


Namens het GOH,

Laurie Hermanns

bottom of page