top of page

Over ons

watishpf.gif
watdoenhpf.gif

Waarom het Huurdersplatform?

De wet op het overleg huurder/verhuurder, de zogenaamde Overlegwet, schrijft voor dat woningcorporaties regelmatig met hun huurders overleggen. Met het HPF heeft SOR afspraken gemaakt over de invulling van deze wettelijke plicht en de verdeling van verantwoordelijkheden. Het HPF overlegt met SOR over het algemeen beleid. Zo heeft het HPF voorlopig de inzet van een extra woonregisseur kunnen bewerkstelligen. Complex gebonden zaken bespreekt SOR met de bewonerscommissies.

Er zijn woongebouwen waar geen bewonerscommissie actief is. Dat vertraagt de communicatie. Onze webpagina maakt het mogelijk dat alle bewoners kennis kunnen nemen van, en inbreng hebben in zaken die voor alle bewoners van belang zijn. Wij stellen uw inbreng op prijs. Reacties, opmerkingen, ideeën en aanbevelingen welkom op ons email-adres: huurdersplatformsor@gmail.com.

Artikel:

10-jarig jubileum HPF - nov 2011 - Klik hier om te lezen

HPF-sept_edited.jpg
vrijwilligers.jpg

Wat heb ik aan vrijwilligerswerk?
Waarom lid worden van een huurdersvertegenwoordiging zoals het HPF?


Vrijwilligerswerk doe je niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf en omdat je je verbonden voelt met de opzet van de seniorenhuisvesting bij SOR. Die verbondenheid zorgt ervoor dat je je gehoord en gewaardeerd voelt. Dat valt niet uit te drukken in geld, vaak wordt er gezegd dat vrijwilligers onbetaalbaar zijn. Staar je dus niet blind op een ruime vergoeding, daar zijn in Nederland wettelijke regels voor, waar onze woningcorporatie niet omheen kan. Het werk is leuk, en waar anderen dat helaas niet meer kunnen, lever jij nog een belangrijke bijdrage aan de
maatschappij met al zijn problemen. Je krijgt er dus heel veel voor terug.

 

Je wordt lid van de huurdersvertegenwoordiging en je ontdekt dat het werk uitdagend is. Je bent een heel geschikte kracht die het voor medehuurders kan opnemen. Daarvoor verdiep je je in het beleid van SOR om in goed overleg te bereiken dat er rekening gehouden wordt met de behoefte van huurders en dus ook met jezelf. Het werken voor het HPF is gezond, juist ook wanneer je met pensioen bent. Je houdt je hersenen actief, bent productief en jarenlange ervaring verdwijnt niet in de prullenbak. Door in goed overleg invloed uit te oefenen op het beleid van SOR, ben je een waardige belanghebbende partner van SOR
 

Als je als vrijwilliger bij het HPF aan de slag gaat, kom je in een leuke club betrokken mensen terecht. Je bent écht onderdeel van het team en je leert snel nieuwe mensen kennen. Je bent in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende instanties, zoals de gemeenteraad, collega huurdersvertegenwoordigers. Het is bovendien een geweldige manier om je netwerk te vergroten. Juist als oudere zal dit je van pas kunnen komen.
 

Het HPF is voortdurend op zoek naar uitbreiding omdat onze maatschappij verandert en er meer zaken onze aandacht vragen dan voorheen het geval was. Door een uitbreiding van onze leden kunnen we beter reageren op wat er speelt en effectiever gaan werken. Wij weten dat er veel potentieel is tussen onze bewoners. Laat ons u vinden!
 

Heeft u belangstelling en wilt u zich graag bij ons aansluiten, dan is het niet nodig te wachten tot er een wervingsprocedure wordt gestart.
Klik voor een profielschets op de knop “Functieomschrijvingen” op de Home pagina, of een mailtje naar ons email-adres: huurdersplatformsor@gmail.com en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Het Team

Riet Kranenburg_edited.jpg
Henna de Miranda_edited.jpg
Lex Drieduite (1)_edited.jpg
Inez Agema_edited.jpg
Leen van Prooijen_edited.jpg

Riet Kranenburg

Voorzitter

Sinds 1973 woon ik in Brielle. Een prachtig stadje, nabij de Europoort, met de olieraffinaderij waar ik een groot aantal jaren werkzaam was. De laatste jaren bij de afdeling communicatie. De eerste personal computer werd destijds in mijn kantoor geplaatst.Ik kan me nu niet meer voorstellen dat er ooit een computerloos tijdperk is geweest. De drukste tijd bij BP had ik in de jaren waarin ik, onder andere als secretaris, in de Ondernemingsraad actief was. Een geweldige ervaring die ik niet graag had willen missen. Die ervaring komt goed van pas tijdens mijn bezigheden voor het Huurdersplatform. We zijn het niet altijd eens met elkaar, maar lossen dit op tijdens een goed overleg.

Henna de Miranda

Secretaris

Na 30 jaar in Brazilië te hebben gewoond, keerde ik eind vorige eeuw (1999) terug naar Nederland. Met mijn achtergrond als IT’er vond ik heel gauw een passende baan, daarnaast deed ik veel vertaalwerk (Portugees -Nederlands – Engels) en besloot de opleiding tot beëdigd vertaalster af te ronden. Ik werd beëdigd en heb 5 jaar als juridisch vertaalster gewerkt vooral voor het OM en voor de Rechtbank. Nu doe ik nog veel vertaalwerk maar alleen wat ik leuk vind om te doen. Naast vertalen doe ik ook nog steeds veel op IT-gebied. Sinds 2012 wonen we in de Charley Toorop Toren, en na ruim 5 jaar secretaris te zijn geweest bij de bewonerscommissie CTT, werd me erop gewezen dat het HPF nieuwe bestuursleden zocht. Het leek me een enorme uitdaging om iets voor mensen te kunnen betekenen op een hoger niveau. Ik solliciteerde en werd aangenomen, en mijn ervaring als secretaris kan ik nu aanwenden in het belang van het Huurdersplatform en van de huurders.

Lex Drieduite

Penningmeester

In mei 2022 ben ik penningmeester van het HPF, als opvolger van Leen van Prooijen. Ik ben 84 jaar jong en mijn dagelijks motto is: “Ik ben vandaag begonnen aan de eerste dag van mijn laatste 30 jaar!” Af en toe terugkijken en mijmeren over zaken die goed zijn afgelopen en zaken die minder goed zijn afgelopen: prima, maar wellicht voor U, als lezer van dit stukje, minder interessant, dus dat sla ik maar over. Waarom heb ik gekozen voor het HPF en het HPF voor mij? Misschien mijn ervaring met 4 jaar penningmeesterschap van de Bewonerscommissie Binnenhoftoren. Misschien ook ervaring met nog meer cijfers door het lidmaatschap van een tweetal kascommissies, actief op totaal andere gebieden dan huisvesting. En voor mij sprak de overstap mij aan door de vele in beweging zijnde zaken rondom het wonen. En de 150% inzet van Riet Kranenburg, die voorzitter is geworden van het HPF. Daarover is al meer dan genoeg geschreven. Plus de bewondering voor het doen en laten van onze huisbaas, de S.O.R., interessante, constant in beweging zijnde, club. Erg belangrijk vind ik intensivering van de contacten met de Bewoners- en de Activiteitencommissies. En proberen dat die commissies ook over en weer open staan voor elkaars daden en ervaringen. Kruisbestuiving noem ik dat. Daarnaast draai ik in het HPF mee in een aantal overlegsituaties met andere huurdersverenigingen, de gemeentes (de SOR heeft ook complexen buiten Rotterdam…) en deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten die de Woonbond organiseert. Plus veel leeswerk, naast de vergaderingen, bijeenkomsten, enzovoort.

Inez Agema

Bestuurslid

Sinds het voorjaar 2018 ben ik huurder bij SOR, waarna ik in mei 2019 bestuurslid ben geworden van het HPF. Dit laatste is voor mij niet echt een vreemde stap: in mijn werkzame leven heb ik als advocaat mensen met raad en daad terzijde gestaan en nu zet ik mij graag in voor de belangen van de huurders bij SOR. Die belangenbehartiging vindt plaats in diverse overlegsituaties, niet alleen met SOR, maar bijvoorbeeld ook met andere huurdersorganisaties en de gemeente. Dat overleg in samenhang met de steeds wijzigende regelgeving maakt het tot een interessant speelveld, waarbij juist ook de ontmoetingen met mensen vanuit verschillende organisaties zorgen voor een bredere visie op datgene wat er allemaal speelt op het gebied van huur en verhuur.

Leen van Prooijen

Adviseur

Mijn naam is Leen van Prooijen en ik woon sinds maart 2018 samen met mijn vrouw in de Hoeksche Waard. Geboren in 1948 op het eiland Goeree-Overflakkee, als 5 e kind van een landarbeidersgezin. Na mij kwamen nog 4 ongelukjes, zoals mijn vader altijd spottend zei. Via de LTS kwam ik als 16-jarige op een scheepswerf in Rotterdam terecht en ik volgde daarna een opleiding voor elektromonteur. Door avondstudie behaalde ik een lerarenakte en werd leraar op de bedrijfsschool. Na de teloorgang van de scheepsindustrie in de jaren ‘80 werd ik leraar op een MTS en later locatiedirecteur. Tot mijn vroegpensioen bleef ik werkzaam in het beroepsonderwijs met allerlei landelijke nevenfuncties op het gebied van examinering. Behalve dat ik veel aan sport deed was ik al op jonge leeftijd verbonden met de lokale politiek. In mijn geboortedorp heb ik de eerste lokale groepering opgericht en daarmee veel succes behaald. Later verhuisden wij naar Hellevoetsluis waar ik al snel weer in de gemeenteraad zat voor de lokalen. En sinds 2 januari 2019 zit ik in de gemeenteraad van de Hoeksche Waard voor de Senioren Partij. Huisvesting heeft altijd mijn belangstelling gehad, waarschijnlijk omdat mijn vader 30 jaar voorzitter was van de plaatselijke woningbouwvereniging. Met name de sociale woningbouw, waarbij de bereikbaarheid van een nette en moderne woning altijd een erg belangrijke factor is geweest voor de ontwikkeling van mensen met een lager inkomen. Dat was mijn motivatie om de politiek in te gaan en nu was het de belangrijkste reden om mij aan te melden bij het Huurdersplatform van SOR.

bottom of page