top of page

ENERGIETOESLAG 2023


Huishoudens met een laag inkomen hebben dit jaar opnieuw recht op een

energietoeslag van 1.300 euro.

De wetsaanpassing die hiervoor nodig is nog niet gereed. De gemeente verwacht dat

de uitkering pas eind 2023 gaat gebeuren. Bewoners met een bijstandsuitkering

krijgen de energietoeslag automatisch. Anderen zullen het weer moeten aanvragen.


De verwachting is dat de energietoeslag van 2023:

  • Eind september of begin oktober kan worden aangevraagd

  • Begin oktober en uiterlijk eind november zal worden uitbetaald

Bewoners die automatisch de energietoeslag ontvangen zijn de mensen die:

  • Een bijstandsuitkering ontvangen

  • Een IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangen


Comments


bottom of page