top of page

Huurbescherming

Wel of geen huurbescherming voor vrije sector en

Klachtmogelijkheden voor particuliere huurders.


Vanuit de deelnemers aan de Voorzittersvergadering van 19 februari 2024 is de vraag naar

voren gekomen of er meer duidelijkheid kan worden gegeven over het ja dan nee hebben

van huurbescherming voor de vrije sector.


Huurbescherming bestaat uit wettelijke bepalingen die huurders beschermen tegen

ondermeer onredelijke beëindiging van de huurovereenkomst en ongerechtvaardigde

huurprijsverhogingen. De voorwaarden en rechten betreffende de huurbescherming zijn in de

vrije sector anders gedefinieerd dan in de sociale sector, maar dat neemt niet weg dat – ook

al is het een complex onderwerp gelet op de variërende omstandigheden van elke

huurovereenkomst – ook in de vrije sector het recht op huurbescherming bestaat.


Het voorgaande is nog eens versterkt door de per 1 juli 2023 van kracht geworden Wet goed

verhuurderschap, waarin is bepaald dat iedere gemeente per 1 januari 2024 verplicht is om

een meldpunt te hebben ingericht waarop inwoners klachten kunnen uiten over particuliere

verhuurders.

Hiermee is het ook voor huurders in de “vrije sector” mogelijk gemaakt om laag-drempelig

een klacht in te dienen over hun particuliere verhuurder.


Klachten kunnen betrekking hebben op alle fases in het verhuurproces. Het kan dus over

alles gaan wat de huurder als een probleem ervaart, zoals discriminatie en intimidatie, de

hoogte van de borg, het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst en problemen

van/in de woning.


Via de website van de gemeente is het mogelijk om zowel op de website zelf, als via een

formulier een klacht in te dienen over een verhuurder.

Klachten worden opgepakt door de handhavingsjurist(en) van de gemeente.

Indien een inwoner een klacht heeft over een woningcorporatie dan wordt deze eerst door-

verwezen naar de interne klachtenprocedure van de corporatie (voor onze huurders : zie

SOR-website onder “Ik woon bij SOR” – doorklikken naar “Compliment of klacht”).


Klachten kunnen gratis en ook anoniem worden ingebracht via een meldingsformulier dat per

mail of post kan worden verstuurd.


Het meldingsformulier is enkel in het Nederlands te downloaden.

Mochten inwoners hulp wensen met het invullen van het meldformulier dan kunnen ze

daarvoor telefonisch contact opnemen met de gemeente.

Comments


bottom of page