top of page

HuurdersPlatform SOR ondertekent prestatieafspraken 2024-2025
Persbericht

Rotterdam, 14 december 2023


HuurdersPlatform SOR ondertekent prestatieafspraken 2024-2025 met

gemeente Rotterdam niet in zijn geheel


Op dinsdag 12 december jongstleden zijn de prestatieafspraken 2024-2025 met

de gemeente Rotterdam, woningcorporaties en huurdersverenigingen

ondertekend. De prestatieafspraken zijn opgedeeld in een deel A en een deel B.

In het deel A staan de algemene prestatieafspraken, in deel B de corporatie

specifieke afspraken.


Het Huurdersplatform SOR heeft de gezamenlijke afspraken (deel A) ondertekend met

uitzondering van de afspraak over de taakstelling van huisvesting bijzondere doelgroepen

(onder HKD afspraak1). De reden is dat het HuurdersPlatform SOR ervan overtuigd is dat

een bijdrage aan de taakstelling onverantwoord is voor de huidige bewoners van de

betreffende woongebouwen. Door het programma langer thuis, blijven bewoners langer

in hun eigen woning, waardoor ze kwetsbaarder worden. Daardoor komt de leefbaarheid

in de woongebouwen onder druk te staan geeft het HuurdersPlatform aan. De gemeente

Rotterdam toont begrip voor het standpunt maar houdt vast aan de afspraak over de

taakstelling. Corporatie SOR heeft de prestatieafspraken in zijn geheel ondertekend.


Over het HuurdersPlatform SOR

Het HuurdersPlatform SOR (HPF) is een zeer betrokken en actieve huurdersvereniging.

Het HPF bestaat uit vijf betrokken leden/bewoners. Zij zetten zich vrijwillig in voor de

bewoners, en zijn voor de directie van SOR het vaste aanspreekpunt. Zij agenderen

items die voor de bewoners belangrijk zijn en bijdragen aan de leefbaarheid.


Over SOR

SOR is opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij

het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn’.

Zo’n 7.500 huishoudens huren een woning van SOR. Zij wonen in één van de 56

woongebouwen verspreid over de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard.

Daarmee is SOR de grootste gespecialiseerde woningcorporatie in deze regio.

Onze ambitie: “Een thuisgevoel voor iedereen”.
Voor de pers

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Riet Kranenbrug, voorzitter

HuurdersPlatform SOR, huurdersplatformsor@gmail.com

Comments


bottom of page