top of page

Kort verslag - Voorzittersoverleg 20 Februari 2023
ADVIES HUURVERHOGING 2023De technisch voorzitter (Leen van Prooien) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Daarna doet hij enkele mededelingen.

Er zijn veel bewonerscommissies aanwezig.

De bewonerscommissies hebben al eerder de adviesaanvraag huurverhoging 2023 ontvangen en

mogen nu hun mening erover uiten.

Het liefst ziet men natuurlijk helemaal geen huurverhoging maar dat is niet realistisch en dat

begrijpen de mensen ook wel.

Iedereen is het daarom eens met het voorstel:


Huurverhoging 2023 DAEB bezit

Alle woningen: 2,6% (-CAO loonontwikkeling – 0,5%), m.u.v. zeer goedkope woningen

en huurders die aanmerking komen voor wettelijke eenmalige huurverlaging


Eenmalige huurverlaging DAEB

Deze wordt doorgevoerd zodra wetgeving gereed is:

Huur van bewoners die in aanmerking komen qua inkomen wordt verlaagd naar €575,03


Inkomensafhankelijke huurverhoging DAEB

SOR maakt in 2023 geen gebruik van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke

huurverhoging door te berekenen.


Zeer goedkope woningen DAEB

Woningen huur < €300 :

Huurverhoging 2023 maximaal € 25,- met een minimum van reguliere huurverhoging

(2,6%)


Het voorstel voor de vrije sector:

Huurverhoging 2023 niet-DAEB bezit

Alle woningen: 4,1 % (= CAO loonontwikkeling + 1%)


Men is niet blij met dit voorstel voor de vrije sector, ook de mensen met een hoger inkomen

hebben tegenwoordig moeite rond te komen. Hoewel men ook beseft dat voor de plannen om de woningnood tegen te gaan het geld ergens vandaan moet komen. Men zou graag zien dat in plaats van 4,1% verhoging hetzelfde percentage als voor de sociale sector zou worden toegepast, dus CAO loonontwikkeling + 0,5%.


Huurverhoging 2023 overig

Huurverhoging parkeerplekken: 4,1%

Huurverhoging bergingen en kasten: 0%


Er is vraag over hoe het zit met de parkeerplaatsen want bij sommige gebouwen is de parkeerplaats bij de huur inbegrepen en niet apart.

Na nog wat nagepraat te hebben sluit de voorzitter de vergadering. Nu is het aan het HPF het definitieve advies te formuleren.


Secretariaat HPFVerslag voorzittersoverleg feb 2023-web
.pdf
Download PDF • 168KB

Comments


bottom of page