top of page

Reactie op advies huurverhoging 2023


Huurdersplatform SOR

t.a.v het bestuur
Rotterdam, 8 maart 2023
Onderwerp: reactie op uw advies huurverhoging 2023


Beste leden van het bestuur HPF,


Allereerst dank voor uw advies over de huurverhoging 2023 en de waardering die u uitspreekt voor het nemen van onze verantwoording in de huidige wooncrisis. We zijn erg blij dat de koers die we ingezet hebben op uw begrip kan rekenen. We zien dit ook terug in uw advies over de huurverhoging voor de sociale sector. We voelen ons hierin door u gesteund.


Met betrekking tot de huurverhoging vrije sector geeft u een negatief advies. U vraagt hierin aandacht voor de betaalbaarheid voor de huurders in deze sector en vraagt aan te sluiten bij de methodiek van de sociale sector. Wij kunnen niet ingaan op uw verzoek. Dat licht ik hieronder toe. De methodiek van de sociale huursector is een afgeleide van de Nationale Prestatieafspraken die zijn gemaakt bij de afschaffing van de verhuurdersheffing. De vrije sectorwoningen vallen buiten de Nationale Prestatieafspraken over betaalbaarheid. Om deze huurders toch tegemoet te komen op het vlak van betaalbaarheid, heeft de overheid besloten de huurverhoging voor de vrije sector los te koppelen van inflatie. Hierdoor is de maximale huurverhoging een flink stuk lager dan als de inflatie zou zijn gebruikt. Betaalbaarheid heeft hiermee wat ons betreft ook in de vrije sector een prominente plek gekregen in de wetgeving. We wijken dan ook gezien de opgaven waarvoor we staan, niet af van ons voorstel om in deze sector, net als in de sociale sector, de maximale huurverhoging te vragen.


Uiteraard realiseren we ons dat het leven voor al onze bewoners duurder wordt. U geeft zelf al aan dat dit niet alleen op het terrein van huur speelt maar bijvoorbeeld ook bij gemeentelijke belastingen en energie. Dit brede probleem kunnen wij als verhuurder niet alleen oplossen via ons huurbeleid. Daarom blijven wij ons inzetten om de samenwerking te zoeken met andere partijen zoals gemeenten die een belangrijke taak hebben op het terrein van armoedebeleid.


Graag bedank ik u voor de prettige samenwerking bij het traject huurverhoging 2023.Directeur-bestuurder SOR


reactie SOR op advies 2023 HPF -web
.pdf
Download PDF • 60KB

Comments


bottom of page