top of page

Themabijeenkomst GOH – bewonersondersteuning

Maandag 13 maart in het Timmerhuis Rodezand Rotterdam _________________________________________________________


Aanwezig waren ongeveer 40 vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam; de huurdersorganisaties en studenten met interesse in het onderwerp. 3 sprekers hebben een beeld gegeven hoe zij tegen ondersteuning aankeken aan de hand van praktische voorbeelden.Doel van de bijeenkomst was om meer inzicht te krijgen in wat we verstaan onder bewonersondersteuning.


Roelie ( vz GOH) hield een inleiding waarin ze het belang aangaf van een heldere onderbouwing van (collectieve)bewonersondersteuning in relatie met het op te stellen sociaal statuut .

Er waren 3 stellingen waarover gediscussieerd werd. Daarna spraken we in kleine groepen over onze eigen visie op ondersteuning.

Ook werden we gevraagd te onderzoeken of we daarbij gebruik kunnen maken van bestaande kennis, structuren of processen.Ik moet zeggen dat in de discussies veel mensen afdreven van de samenhang met het te maken sociaal statuut en het onderwerp te algemeen oppakten. (mijn mening)


Een opbouwwerker vertelde een eigen verhaal over haar ervaringen en successen in haar werk in de wijk. Helaas zijn deze opbouwwerkers al enige tijd geleden wegbezuinigd door de gemeente.

En een architect had beschreef hoe het bureau waar voor hij werkte, bij de planvorming van activiteiten in de wijk, invulling gaf aan zeggenschap van bewoners. Vooral door deze vanaf de ontwerpfase er bij te betrekken.
Conclusie:

We moeten er voor zorgen dat de collectieve bewonersondersteuning een belangrijke plek krijgt in het sociaal statuut, omdat dit voor veel bewoners van groot belang kan zijn bij grote en ingrijpende ingrepen in de woonsituatie van huurders. Individuele huurders hebben immers nauwelijks kans om deze processen te beinvloeden.


De volgende bijeenkomst is op 3 April en zal gaan over het “Recht op terugkeer”.


Comments


bottom of page