top of page

Terugblik
2022

hpfkaartz2.jpg

Commissie Wonen, Bouwen en Buitenruimte (BWB) - Deze commissie is er om inhoudelijk de besluiten in de gemeenteraad voor te bereiden.
In 2022 heeft het HPF twee keer bij deze commissie ingesproken en aandacht gevraagd voor de woningsituatie van ouderen.
De eerste keer hebben we gesproken over de gevolgen van het wegvallen van bejaarden-/verzorgingstehuizen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de commissie er op te wijzen dat leefbaarheid en veiligheid voor ons ouderen belangrijk is en dat door het wegvallen van bejaarden- en verzorgingstehuizen belangrijke faciliteiten zijn weggevallen die van levensbelang zijn, zoals een goed werkend persoonsalarmeringssysteem. Dit overheidsbesluit is er de oorzaak van dat bejaarden voor meer lasten komen te staan. Het HPF wil daarom dat deze voorziening voor iedere bejaarde gratis moet zijn. De bedragen die we daar nu voor moeten neertellen zijn schrikbarend hoog en bovendien krijgt niet iedere oudere een tegemoetkoming in de kosten via de verzekering. Wij verzoeken de commissie bij de bouw van woningen voor senioren rekening te houden met hun wensen.
Het is moeilijk deze commissie, die uit 21 leden bestaat, te overtuigen. We hebben ze er daarom op gewezen dat ze gekozen zijn door de bewoners van Rotterdam en daarom de plicht hebben te weten wat er bij de kiezers leeft en dat het nuttig kan zijn ter plaatse te gaan kijken.
De tweede keer hebben we samen met drie andere leden van het GOH bij de commissie ingesproken. Het HPF nam het gedeelte seniorenwoningen voor haar rekening. De aanleiding was de brief die het GOH aan de commissie verzonden heeft.
De inhoud van de brief is hier te lezen!

Samenwerking met de SOR (en RVC) - Voor het HPF is het van groot belang dat we weten wat er binnen de corporatie SOR omgaat; hoe deze er voor staat, wat hun plannen zijn, wat de financiële mogelijkheden zijn, hoe men de huur van de woningen bepaalt. Wij zijn blij en trots te kunnen melden dat er sprake is van groot vertrouwen tussen de SOR en het HPF waardoor we van alles (tijdig) op de hoogte zijn. Er is regelmatig contact met het directieteam en de sfeer daarbij is erg constructief. En er is respect voor ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden.
Ook met de RVC is het contact verbeterd en is er overleg op basis van wederzijdse erkenning.

Samenwerking GOH - Binnen de gemeente Rotterdam is er regelmatig overleg tussen de verschillende corporaties met als doel, gezamenlijk op te trekken bij de belangenbehartiging van onze huurders. De naam van dit overlegorgaan is Gemeenschappelijk Overlegorgaan Huurdersorganisaties. Het HPF doet hierin volop mee en zorgt er voor dat ook de “ouderenhuisvesting” de volle aandacht krijgt.

Teambuilding -  buiten je "eigen straatje" (= portefeuille) actief meedoen;
- luisteren is meer dan horen;
- open staan voor nieuwe ideeën van je (nieuwe) collega's in plaats van NIH = Not Invented Here.

Doorstroom Award - Doorstroming op de woningmarkt
In 2022 zocht de provincie Zuid-Holland naar initiatieven die doorstroming op de Woningmarkt stimuleren.

Op 8 december 2022 werd SOR de gelukkige winnaar van deze award en ontving een cheque van €5.000,- te besteden aan het project. Tijdens het symposium presenteerde SOR, bijgestaan door het HPF met praktijkvoorbeelden, het idee om ouderen een woning te laten delen met een vriend of familielid. Om zo’n project kans van slagen te geven is om iets te doen aan de financiële gevolgen van het samen een woning delen. Daar zijn we tijdens en na het symposium uitgebreid op ingegaan met de aanwezigen. Wij zijn ervan overtuigd, dat de bereidheid groot is om daar wat voor te regelen.
Een uitgebreid verslag vindt u door te klikken op de link: https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/ruimte/versnellen-woningbouw/doorstroming-woningmarkt/

Hulp bij aanvragen energietoeslag - Het HPF heeft in samenwerking met SOR en de gemeente Rotterdam een actie opgezet om ouderen te helpen bij het aanvragen van de energietoeslag. Het ging hier om ouderen die in aanmerking kwamen voor de energietoeslag en dit nog niet gedaan hadden of op de een of andere manier niet
wisten of niet konden doen.

 

Persoonsalarmering - Het HPF wil betaalbare persoonsalarmering voor iedereen in de Prestatieafspraken met de Gemeente en SOR steunt ons hierin!

 

Huismeesterkosten - De bijdrage van de huurders aan de huismeesterkosten is van 75% naar 70% gegaan.

 

Eigen Website - Geen dag zonder HPF-nieuws

                           Reacties altijd welkom

bottom of page